Pánev v souvislostech

… všechno začíná v pánvi …

… naše pánev je základem naší stability …

… naše stabilita je základem naší mobility …

… v pánvi spí naše síla …

Intenzivní fyziolekce pánve a její integrace v pohyby

Seminář výjimečný propojením hloubky tématu s praktičností.

Seminář je veden s důrazem na praxi, poznání vlastním zážitkem a přesah do naší každodennosti, průmět do našich individuálních pohybových vzorců.

MIMO JINÉ si zvědomíme hluboké svaly pánve, HSS, funkční propojení svalů, těla. Dopřejeme si prostor pro vhled do principů dechových mechanismů.
Seznámíme se s praktickou vizuální „diagnostikou“ dle postury.
Čekají nás dva dny naplněné až po okraj a přesto, díky limitovanému počtu účastníků, bude možno reagovat na specifická témata dle vašich impulzů.

Vítáni jsou všichni zvídaví vlastníci pánve

Mgr. Jan Maryška

lektor

Jan Maryška je velmi zkušený svobodný
učitel Fyzioterapie funkce a fyzioterapeut.
Ve fyzioterapeutické praxi pracuje přes tři desetiletí, dlouhá léta spolupracuje s Bc. Clarou Lewitovou a 18 let fyzioterapii učí.
Je školitelem fyzioterapeutického týmu CKP Dobřichovice a Roseta, externím spolupracovníkem LF UK. Založil a vede vzdělávací a terapeutické centrum Hájenka
ve Vyšném u Českého Krumlova. Celoživotně praktikuje a předává učení Taiji. Naplněním
je mu též spolutvorba uměleckých, kulturně společenských projektů a obecně sociální aktivita. Díky své odborné zkušenosti
a životmí moudrosti jeho učení fyzioterapie dalece přesahuje rámec tělesných struktur.

Mgr. Dana Buriánová

lektor

Fyziopraktik, terapeut. Při své lektorské práci syntetizuje pohled a techniky fyzioterapie (fyzioterapie funkce dle prof. Lewita), na tělo orientovaných psychoterapií (bioenergetika, focusing), mindfulness, konfrontuje jej
s životní zkušeností. Vede k sebevnímání
a učení se vlastním poznáním, dává prostor pro jedinečnost.

cena víkendového kurzu: 4.400,- Kč

25.- 26.11.2023

Místo konání: Artion Study Space v Domě módy, Václavské náměstí 804/58, Praha 1

sobota – 9:30 – 17:30, neděle – 10:00 – 17:00

Pořádá: DevCen, s.r.o., Svinětice 58, Bavorov, tel.: 774 021 353, registrace@kurzydohloubky.cz

Leták ke kurzu ke stažení:

Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right