Přínosy pro studenty

Přínosy pro studenty

 • Zainteresovanost studentů
 • Přenos zodpovědnosti za výsledky na studenta
 • Pocit zodpovědnosti
 • Zábavnost a poutavost práce
 • Předkládání informací v pravý čas
 • Studium v souvislostech
 • Teoretické poznatky svázány s jejich praktickou aplikací
 • Používání konkrétních firemních procesů
 • Budování teamové spolupráce a ducha
 • Konstruktivní komunikace
 • Vzájemná inspirace
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right