CAE analýzy, simulace a optimalizace

CAE analýzy, simulace a optimalizace

Strukturální analýzy, fyzikální simulace, simulace vstřikování, simulace proudění, výpočty metodami konečných prvků, meshless metody …

Správné dimenzování dílů a výrobků se dnes neobejde bez pevnostních výpočtů, které dávají jasný pohled na to, jak je materiál zatížený. Díky těto analýzám můžeme indentifikovat slabá místa, pomocí virtuálního modelování vyzkoušet díl nebo výrobek bez nutnosti jej vyrobit a výrazně tak zkrátit a zlevnit cyklus vývoje výrobků.

Přínos našich služeb

 • zkrácení vývojových časů a redukování počtu iterací vývojového cyklu
 • snížení nákladů vývoje, snížení počtu prototypů a zkoušek
 • odstranění slepých ramen vývoje
 • odhalení rizika škod v rámci odpovědnosti za výrobek
 • optimalizace součástí a optimalizace zatížení

Typy analýz a simulací

 • Statické a dynamické analýzy
  • lineární a nelineární úlohy
  • kontaktní úlohy
  • velké deformace, plasticita
  • modální a dynamické analýzy
  • rychlé děje a crash analýzy
 • Plasty a kompozitní materiály
  • analýzy kompozitních materiálů (dlouhovláknové, krátkovláknové i částicové kompozity)
  • vstřikovací analýzy s vlivy orientace vláken
  • technologické analýzy (zatékání, tvarování tkanin, navíjení, vytlačování)
 • Analýzy mechanizmů
  • kinematika velkých sestav
  • dynamika sestav
  • vyšetřování vzájemných reakcí, interakcí a kolizí
 • Teplotní analýzy
  • ustálené i neustálené stavy
  • teplotně napěťové analýzy
 • Poruchy konstrukcí
  • simulace šíření trhlin
  • únava
  • predikce místa poruchy
  • porušování kompozitních materiálů
  • simulace tvárných a křehkých lomů
 • Zátěžové stavy
  • zjišťování zátěžových stavůa reakcí
 • Simulace proudění
  • analýzy proudění plynů a kapalin
  • laminární i turbulentní proudění
  • spojené úlohy fluid-structure interaction
  • termodynamické úlohy
  • speciální úlohy – kavitace, mikrofluidika, …
 • Multifyzikální simulace
  • spojené úlohy structure-fluid-thermo
  • simulace na atomární úrovni
 • Optimalizace
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right