Přínosy pro firmy

Přínosy pro firmy

  • Široký interdisciplinární team
  • Variantní řešení vícero studentskými teamy
  • Personální politika – studenti se seznámí s firmou a naopak firma si může vyzkoušet studenty
  • Rozšíření projektu o další odborné aspekty
  • Vytvoření znalostní sítě expertů
  • Zvýšení know-how
  • Propagace firmy na akademické scéně
  • Zlepšení image firmy díky spojení s akademickou scénou
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right