Přínosy pro školy

Přínosy pro školy

  • Efektivnější výuka
  • Ekonomický přínos
  • Větší propojení s praxí
  • Zvýšení atraktivity studia
  • Zlepšení kvality absolventů
  • Možnost specializace absolventů bez nutnosti akreditovat nové obory
  • Zvýšení odborné úrovně
  • Inovativní metody hodnocení
  • Lepší připravenost absolventů pro praxi
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right