Z hlavy zpět do srdce s Katkou

Z hlavy zpět do srdce s Katkou

Katka je celostní transformační koučka a průvodkyně na cestě osobního růstu. Ve své práci spojuje koučovací a terapeutickou složku. Jako certifikovaný kouč pomáhá nacházet příčinu problémů, bloky a nezdravá nastavení.  Motivuje a stanovuje akční kroky. Jako terapeut pomáhá uvolnit traumatické zážitky a rozpustit z podvědomí bolesti, strachy a vinu, jež klienty roky tíží a brzdí, aniž si to mnohdy uvědomují. Ráda ve vizualizacích pracuje s vnitřním dítětem a jeho uzdravováním. 

Dále se věnuje práci s TĚLEM a EMOCEMI, jejich pochopením, přijetím a uvolněním pomocí speciálních technik. Její přístup je celostní a systematický, sjednocuje všechny složky TĚLO – MYSL – DUŠE.

Ve své práci propojuje školu a metody Lucie Königové (mentorka, lektorka koučinku, autorka), Dorothe Trassl (zakladatelka metody E-motion by DT, psycholožka, učitelka jógy) a Brandon Bays (tvůrce  techniky Cesta, autorka). 

Osobnímu rozvoji se věnuje 10 let. Je nejen její „prací“, ale i vášní  a koníčkem.

Koncept programu kurzu osobního rozvoje na jachtě

Celkem 6 lekcí (cca á 2h./den) propojující všechny složky  TĚLO – MYSL – DUŠE:

3 lekce KOUČOVACÍ, věnované práci na sobě. Získáte nástroje pro (sebe)koučinkovou praxi a naučíte se jednoduché pomůcky pro zkvalitnění vašeho života. Zjistíme, proč se vám v určité životní oblasti nedaří, odhalíme příčiny možných problémů a limitujících nastavení. Pomohu vám pochopit souvislosti tohoto nastavení s tím, co se vám v životě děje a nejspíš stále opakuje. Půjdeme do hloubky, přímo ke kořenům. Stanovíme akční kroky.

3 lekce zahrnují PRÁCI S TĚLEM a EMOCEMI. Předám vám jednoduché nástroje k uvolňování napětí z těla pro každodenní využití. Zjistíte, co se v těle děje, když emoce potlačujeme. Proč si některé zakazujeme, či se jich bojíme nebo je naopak nezvládáme a vybuchujeme jako papiňák. Zvědomíme si (rozklíčujeme), jak to máte s jejich vnímáním a prožíváním právě vy… Osvobodíte se od starých nastavení. Naučíte se své emoce pochopit, přijmout a uvolnit. Pomocí speciálních technik nashromážděné potlačené emoce VYPLAVÍME.  Rozproudíme „zaseknutou“ ŽIVOTNÍ ENERGII !

Budete více DŮVĚŘOVAT SVÉMU TĚLU, POCITŮM A POTŘEBÁM.

Vrátíte se z přetížené hlavy zpět do SRDCE, ke své pravé podstatě.

Odkryjete svůj ryzí potenciál.

Program se může měnit intuitivně dle potřeb a energie skupiny, dle chuti a počasí. Respektujeme svobodnou volbu každého z účastníků se případně i nezúčastnit programu a „jen“ se kochat krásami Řecka a jachtěním

VOLNÝ PROGRAM po doplutí: koupání v romantických zátokách, návštěva památek, hodiny diskuzí, her, radostí a smíchu.

Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right