V pánvi …

Postupy, v kterých se potkává západní fyzioterapie s cvičebními systémy východu, budeme navracet funkčnost našemu pánevnímu dnu, v důsledku pak celé hluboké stabilizační soustavě.

Technikami na tělo orientovaných psychoterapií budeme prohlubovat naše emočně tělesné propojení, obnovovat naši celistvost a tím se otvírat pro ukotvené vztahování se.

Dobrá kondice svalů pánevního dna je podmínkou pro lehkost naší chůze i stabilitu, bezbolestnost v pánvi, bedrech, krční páteři, též pro urologické, gynekologické zdraví, hormonální rovnováhu a obecně zdraví ženských a mužských orgánů pánve. Odráží se v naší emoční vyrovnanosti, vitalitě, seberealizaci, vztazích.

Oživení svalů pánve je často účinná alternativa k analgetikům, antidepresivům a mnohým operacím.

Soustředěnou práci s naším tělem a emocemi budeme vyvažovat chvílemi v tiché panenské přírodě obklopující Královácký dvorec, sdílením a komunikací v polaritě mužského a ženského prožívání.

Vaše pánev, když o ní víte, jste s ní, je parťák k nezaplacení!
Podrží vás – bude vaší kotvou na rozbouřeném moři, záchranným lanem pří balancování nad propastí.
Podpoří vás – bude generátorem energie při vašich vysokohorských výstupech.
Poradí vám – když budete tápat, hledat kam a jak.

Jen, kudy k ní? Jak se s ní propojit? … techniky, praktická cvičení, způsoby realizace v každodennosti

Mgr. Dana Buriánová
“Jsem člověk, jeden z nás.

Miluji objevování a zažívání.
Můj život je kaskádou průzkumných expedic do nitra záhady “Human”.

Při své lektorské práci syntetizuji pohled a techniky fyzioterapie
(fyzioterapie funkce dle prof. Lewita), na tělo orientovaných psychoterapií
(bioenergetika, focusing), mindfulness, konfrontuji jej s životní zkušeností.

Vedu k sebevnímání a učení se vlastním poznáním, dávám prostor pro jedinečnost.

Ráda se potkávám. Žiji, pracuji v Beskydech a v Praze.”

Petr Hynek
věčně tápající, věčně chybující, věčně hledající …

Miluji život, jsem lektor, motivátor, kouč nebo průvodce s darem otevírat ve vás podvědomá témata.
Více jak deset let se věnuji vzdělávání, osobnímu rozvoji, vztahům mužů a žen, práci s tělem

Vedu k sebevnímání a učení se vlastním poznáním, dávám prostor pro jedinečnost.

Rád jsem v tichu i se rád potkávám. Žiji, pracuji na Šumavě, odkud vyrážím do celého světa

Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right