O nás

O nás

Centrum pro Inovace v Inženýrském vzdělávání vzniklo jako nezisková organizace v roce 2011 a od samého počátku si dalo za cíl zlepšovat a pomáhat technickému vzdělávání na všech typech škol v České republice. Pokud zabrousíme do historie, pak původní význam řeckého slova „techné“ byl krása a slova „kale“ dobro. Technika je tedy krása a dobro. V pojetí filozofa Ortegy y Gasset je technika základem, který nám umožnil odlišit se od zvířat. Technika začíná tam, kde jsme si vyrobili a použili první nástroje. Bez techniky by nebylo ani umění ani filozofie. Být technikem znamená být komplexním člověkem, který vnímá svět kolem sebe, zkoumá jej a následně na něj reaguje tak, aby se mu v tomto světě žilo lépe.

Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Left
Please configure Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> SubFooter Right